2345678910
→→→→ 1620

yafu-shoppingu→→→→ 3394

washo→→→→ 2700

washilyo yahu-syoppingu→→→→ 3394

washixyo yahu-shoppingu→→→→ 8640 流瘟痰瘟

wasyo yafu-syoppingu→→→→ 2484

wasilyo→→→→ 3394

wasixyo→→→→ 3240

下今→→→→ 3394

ワショ→→→→ 1249

わしょ→→→→ 7992 流瘟痰瘟

2 3 4 5 6 7 8 9 10