2345678910
2000

yafu-shoppingu6800 ̵

washo1080

washilyo yahu-syoppingu4000

washixyo yahu-shoppingu3240

wasyo yafu-syoppingu8100 դ̵

wasilyo8100 դ̵

wasixyo8100 ̵

½8100 ̵21608100

2 3 4 5 6 7 8 9 10