23456789
1296

yafu-shoppingu2199

washo3240

washilyo yahu-syoppingu1249

washixyo yahu-shoppingu3394

wasyo yafu-syoppingu1500

wasilyo1000

wasixyo1620

½339427003394

2 3 4 5 6 7 8 9