23456789
1620

yafu-shoppingu3394

washo2700

washilyo yahu-syoppingu3394

washixyo yahu-shoppingu8640 ̵

wasyo yafu-syoppingu3394

wasilyo3240

wasixyo2160

½339413001249

2 3 4 5 6 7 8 9