23456789
1620 ̵

yafu-shoppingu3394 ̵

washo2700 ̵

washilyo yahu-syoppingu3394 ̵

washixyo yahu-shoppingu8640 ̵

wasyo yafu-syoppingu2484 ̵

wasilyo3394 ̵

wasixyo3240 ̵

½2160 ̵3394 ̵1300

2 3 4 5 6 7 8 9